Positivlisten - hvilke kurser er der på positivlisterne?

Søger du et 6 ugers kursus for at forbedre dine muligheder på arbejdsmarkedet? Hvis du er ledig dagpengemodtager som enten er ufaglært eller faglært, har du mulighed for at søge kurser som fremgår af positivlisten. Ledige kan nemlig opkvalificere sig allerede fra første ledighedsdag med 6 ugers jobrettede kurser, som er på enten den regionale positivliste eller den landsdækkende positivliste

Det kan være en god idé at henvende dig til dit jobcenter og høre mere om dine muligheder. Du er ligeledes velkommen til at kontakte os og høre mere om vores kurser.

Hvad er positivlisten?

Positivlisten er en liste over godkendte jobrettede kurser og uddannelser, designet til at hjælpe jobsøgende med at finde frem til de mest relevante kompetencegivende forløb. Listen inkluderer kurser og uddannelser inden for områder med gode jobmuligheder og er derfor et nyttigt redskab, hvis du ønsker at komme tættere på arbejdsmarkedet. Du kan tilgå disse kurser og uddannelser via din sagsbehandler og godkendes af dit jobcenter eller din a-kasse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har identificeret fire hovedkategorier af positivlister:

  1. Seks ugers jobrettet uddannelse (kurser)
  2. Den regionale uddannelsespulje (kurser)
  3. Uddannelsesløft med 110% af dagpengesatsen (erhvervsuddannelser)
  4. Voksenlæring (erhvervsuddannelser)

Hvilke kurser er der på positivlisten?

Positivlisten består først af en række kategorier – eksempelvis “akademisk arbejde”, “ledelse” og “salg, indkøb og markedsføring”. 

Ved at klikke på en given kategori kan du se alle de godkendte kurser, der hører ind under kategorien. Det gør det nemt og overskueligt for dig at finde frem til det eller de kurser, som du er interesseret i. Gennem positivlisten har du mulighed for at få undervisning i alt fra regnskab og bogføring til programmering og it.

6 ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en vigtig del af det danske arbejdsmarkedssystem, designet til at støtte ledige i deres søgen efter beskæftigelse. Positivlisten fungerer som en central guide til kurser og erhvervsgrupper, der tilbyder de mest lovende jobmuligheder. Denne liste indeholder en række godkendte kurser og uddannelsesforløb, som alle har det fælles formål at forbedre dine chancer for at finde arbejde hurtigst muligt. Hvis du er ledig og får dagepenge kan du tage en 6 ugers jobrettet uddannelse via din a-kasse. Hvis ikke du har en a-kasse, har du stadig mulighed for at ansøge om dit kursus gennem din sagsbehandler i jobcenteret.

Hvert kursus eller uddannelsesforløb på listen opfylder en række kriterier:

  • De har en maksimal varighed på seks uger.
  • De er officielt godkendt af relevante myndigheder.

Positivlisten er en integreret del af initiativet ‘seks ugers jobrettet uddannelse’, som er målrettet forskellige grupper af ledige: ufaglærte, faglærte samt personer med kort videregående uddannelse (KVU) og en erhvervsfaglig uddannelse. Det er vigtigt at bemærke, at adgangen til disse seks-ugers uddannelser primært er rettet mod dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede, der har de færreste faglige kompetencer.

Hvis du får dagpenge og vil vide mere om 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte din a-kasse og få mere information.

Kurser for ledige på positivlisten