fbpx
JobrettedeKurser.dk
positivlisten

Positivlisten – Her er alt du skal vide om regionale positivlister

Søger du et kursus for at forbedre dine færdigheder og styrke din position på arbejdsmarkedet? Du har muligvis hørt om “positivlisten,” men er du bekendt med, hvad det konkret indebærer, hvilke uddannelser der er inkluderet, og hvor du kan tilmelde dig et jobrettet kursus eller uddannelse? Få svar på alle disse spørgsmål i denne guide og bliv mere oplyst om emnet.

Navigering gennem positivlistens mange regler og krav kan virke som en uoverskuelig opgave, især hvis du er ledig og søger et jobrettet kursus. Derfor har vi samlet al den nødvendige information om positivlisten her på siden. Skulle du stadig have ubesvarede spørgsmål, anbefales det at tage kontakt til enten dit lokale jobcenter eller din a-kasse for yderligere vejledning.

Hvad er positivlisten?

Positivlister er officielle oversigter over godkendte jobrettede kurser og uddannelser, designet til at hjælpe jobsøgende med at finde frem til de mest relevante kompetencegivende forløb. Listen inkluderer kurser og uddannelser inden for områder med gode jobmuligheder og er derfor et nyttigt redskab, hvis du ønsker at komme tættere på arbejdsmarkedet. Du kan tilgå disse kurser og uddannelser via din sagsbehandler i jobcenteret eller via din a-kasse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har identificeret fire hovedkategorier af positivlister:

 1. Seks ugers jobrettet uddannelse (kurser)
 2. Den regionale uddannelsespulje (kurser)
 3. Uddannelsesløft med 110% af dagpengesatsen (erhvervsuddannelser)
 4. Voksenlæring (erhvervsuddannelser)

I denne guide koncentrerer vi os primært om de første to kategorier: ‘Seks ugers jobrettet uddannelse’ og ‘Den regionale uddannelsespulje’.

6 ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en vigtig del af det danske arbejdsmarkedssystem, designet til at støtte ledige i deres søgen efter beskæftigelse. Positivlisten fungerer som en central guide til kurser og erhvervsgrupper, der tilbyder de mest lovende jobmuligheder. Denne liste indeholder en række godkendte kurser og uddannelsesforløb, som alle har det fælles formål at forbedre dine chancer for at finde arbejde hurtigst muligt.

Hvert kursus eller uddannelsesforløb på listen opfylder en række kriterier:

 • De har en maksimal varighed på seks uger.
 • De er officielt godkendt af relevante myndigheder.

Positivlisten er en integreret del af initiativet ‘seks ugers jobrettet uddannelse’, som er målrettet forskellige grupper af ledige: ufaglærte, faglærte samt personer med kort videregående uddannelse (KVU) og en erhvervsfaglig uddannelse. Det er vigtigt at bemærke, at adgangen til disse seks-ugers uddannelser primært er rettet mod dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede, der har de færreste faglige kompetencer.

Hvornår er du berettiget til en jobrettet uddannelse?

Generelt har du ret til at deltage i et sådant kursus, når du har været arbejdsløs i mindst fem uger. Derefter kan du fortsat tilmelde dig kurser, der er en del af en erhvervsgruppe oplistet på den landsdækkende positivliste. For at få mere information eller for at ansøge om en plads på et kursus, skal du henvende dig til dit lokale jobcenter eller din a-kasse. Her kan du få vejledning om, hvilke muligheder der passer bedst til dine behov og kvalifikationer.

Godkendte kurser for ledige på positivlisten

Ud over de kurser og uddannelsesforløb, der er nævnt på positivlisten, findes der en bred vifte af andre uddannelsesmuligheder i Danmark. Nogle af disse kurser er måske endnu ikke godkendt, mens andre er i processen med at blive det. Hvis du ønsker at deltage i et sådant kursus, skal du være forberedt på, at det måske ikke er forhåndsgodkendt, og du skal derfor gøre en ekstra indsats for at få det godkendt. Men chancen er der, og den ekstra indsats kan meget vel betale sig i det lange løb.

Den regionale uddannelsespulje (kurser for ledige)

Er du uden job, har du mulighed for at tage korte uddannelsesforløb gennem din lokale jobcenters regionale uddannelsesfond. Denne pulje står åben for alle, der er på jobjagt. Selvom du har friheden til at foreslå specifikke kurser, skal de først godkendes af jobcenteret før tilmelding.

Positivlisterne for den regionale uddannelsespulje

Regionale positivlister tjener som værdifulde ressourcer for jobansøgere i Danmark, idet de præsenterer en omfattende liste over korte, erhvervsorienterede kurser, der er skræddersyet til de specifikke behov i hvert geografisk område. Danmark er inddelt i otte RAR-områder (Regionale Arbejdsmarkedsråd), og derfor findes der otte tilsvarende regionale positivlister:

Hvis du er interesseret i at tage kurser fra en regional uddannelsespulje, bør du kontakte dit lokale jobcenter eller din a-kasse for at få vejledning om, hvilke muligheder der er tilgængelige for dig.

Disse regionale positivlister er ikke skabt tilfældigt. De er omhyggeligt sammensat baseret på en række faktorer, herunder aktuelle jobmarkedsanalyser, opgørelser af mangel på arbejdskraft i de enkelte RAR-områder, og input fra en bred vifte af relevante institutioner, herunder andre uddannelsesudbydere, jobcentre og a-kasser. Endelig godkendes og drøftes disse lister af de regionale arbejdsmarkedsråd, der har det endelige ansvar for at beslutte, hvilke korte, erhvervsrettede kurser der skal inkluderes i de regionale positivlister.

Kurserne, der præsenteres på de regionale positivlister, kan enten være private eller offentligt finansierede. De udbydes med henblik på at imødekomme lokale behov for arbejdskraft og kan derfor variere betydeligt fra en region til en anden.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og deres tre regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) som, i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), står for udarbejdelsen af disse regionale positivlister. Listen opdateres og offentliggøres to gange årligt, præcis den 1. april og den 1. oktober, så de altid afspejler de aktuelle behov på arbejdsmarkedet.

Reglerne for positivlisten er influeret af din uddannelsesbaggrund

Din uddannelsesbaggrund spiller en vigtig rolle i forhold til reglerne for jobrettede kurser Når det gælder om at finde et kursus, der kan øge dine jobmuligheder, er det vigtigt at vide, at der findes to primære typer af positivlister: Én for “Seks ugers jobrettet uddannelse” og én for “Den regionale uddannelsespulje”. Mens den førstnævnte er rettet mod specifikke uddannelsesniveauer, er den sidstnævnte åben for alle jobsøgende, bortset fra dem, der er i fleksjob.

Reglerne varierer derfor afhængigt af dit uddannelsesniveau. Vi har opstillet en infografik nedenfor, hvor du kan få et klart overblik over de gældende regler:

Krav og vilkår for positivlisten

For at være berettiget til en “Seks ugers jobrettet uddannelse”, skal du opfylde én af følgende uddannelsesmæssige forhold:

 • Ufaglært: Du har højst en grundskoleuddannelse og måske en gymnasial uddannelse.
 • Faglært: Du har gennemført en erhvervsuddannelse, som kunne være inden for fag som elektriker, møbelsnedker, kok, eller salgsassistent blandt andre.
 • Faglært med kort videregående uddannelse: Udover at være faglært, har du også en kort videregående uddannelse, for eksempel som datamatiker eller laborant.

Udover disse uddannelsesmæssige krav, kan der være yderligere betingelser fastsat af din a-kasse, herunder:

 • Du skal være fuldtidsledig.
 • Du må ikke modtage andre former for økonomisk støtte end dagpenge.
 • Det kursus du vælger skal være gennemført inden en bestemt periode af din ledighed, som varierer afhængigt af din alder. For personer under 25 år skal kurset være fuldført inden de første seks måneder af ledigheden. Er du over 25, skal det være inden de første ni måneder.
 • Det kursus du vælger skal være opført på den landsdækkende positivliste.

Dette skal give dig en omfattende forståelse for de regler og betingelser, du skal opfylde for at benytte dig af disse uddannelsesmuligheder.

Hvad er forskellen på de regionale positivlister og den landsdækkende positivliste?

Vær opmærksom på de to typer positivlister: Den landsdækkende og de regionale Der eksisterer to hovedtyper af positivlister, hvor du kan finde jobrettede kurser: Den landsdækkende positivliste og de regionale positivlister. Mens nogle kurser er tilgængelige på den landsdækkende liste, kan andre kun findes på en af de regionale lister.

Praktiske vejledninger til valg af kursus:

Den Landsdækkende Positivliste:

Denne liste er relevant for dig, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse. Det unikke ved den landsdækkende liste er, at du kan vælge et kursus herfra uanset din bopælsregion i landet.

For at ansøge om et kursus fra den landsdækkende liste, udfylder du en AR237-formular. I denne formular udfylder du selv rubrik 1, mens a-kassen udfylder rubrik 2. Bilag 1 vil primært blive udfyldt af det uddannelsessted, du vælger.

Regionale Positivlister:

Hvis du ikke falder ind under de kategorier, der er omfattet af den landsdækkende positivliste, skal du i stedet søge på de regionale lister. Disse er opdelt i 8 forskellige regioner:

 • RAR Bornholm
 • RAR Hovedstaden
 • RAR Sjælland
 • RAR Fyn
 • RAR Sydjylland
 • RAR Østjylland
 • RAR Vestjylland
 • RAR Nordjylland

Din bopælsregion vil normalt være udgangspunktet for, hvor du kan tage kurser. Men det er også muligt at vælge kurser i nærliggende regioner. Det er jobcentret, der skal godkende dit kursusvalg, og det sker på baggrund af din jobplan. Du skal kunne argumentere for, at det valgte kursus vil forbedre dine chancer for beskæftigelse.

Så uanset din situation, har du flere muligheder for at forbedre dine kvalifikationer og jobmuligheder gennem disse positivlister.

Hvem står bag skabelsen af positivlisten?

Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for at sammensætte positivlisten, i samarbejde med både Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Valget af AMU-kurser og enkeltfag inden for EUD foretages af 11 særlige efteruddannelsesudvalg. Akademiuddannelserne vælges af Uddannelses- og Forskningsministeriet gennem deres Kontaktudvalg for Akademiuddannelser.

Hvilke kriterier skal kurser på positivlisten opfylde?

Kurser, der er inkluderet på positivlisten, skal leve op til to centrale kriterier:

 1. De skal fokusere på at udvikle faglige kompetencer og kvalifikationer, som der er et klart behov for på arbejdsmarkedet.
 2. Kurserne skal have et målrettet fokus på at forberede deltagerne til en specifik jobfunktion.

Hvordan bliver et kursus optaget på positivlisten?

De involverede ministerier og udvalg samler omfattende data om det aktuelle danske arbejdsmarked. Dette danner grundlag for dybdegående analyser, der identificerer nøgleområder inden for uddannelse, hvor der er et markant behov for arbejdskraft. Således sikres det, at alle kurser på positivlisten er målrettet områder med et reelt og aktuelt behov for kvalificerede medarbejdere.

Hvornår opdateres positivlisten med nye kurser?

Opdateringen af positivlisten varierer afhængigt af, om det drejer sig om “Seks ugers jobrettet uddannelse” eller “Den regionale uddannelsespulje.”

For “Seks ugers jobrettet uddannelse” gennemføres en årlig landsdækkende opdatering, der finder sted den 1. marts.

I forbindelse med “Den regionale uddannelsespulje” lanceres en ajourført liste specifikt for hvert RAR-område. Dette sker to gange om året: den 1. april og den 1. oktober. Disse datoer er fastlagt som de officielle tidspunkter for opdatering af listen.

Hvis du overvejer at deltage i et kursus eller en jobrettet uddannelse, anbefales det at markere disse datoer i din kalender. Dette giver dig en mulighed for hurtigt at få et overblik over nye og relevante kursusmuligheder.

Hvordan bliver et kursusudbydere en del af positivlisten?

Selvom dette måske ikke er af direkte relevans for dig som jobsøgende, kan det give tryghed at forstå, hvordan udbydere bliver optaget på positivlisten.

For at være en kvalificeret udbyder af et kursus på positivlisten for “Seks ugers jobrettet uddannelse,” skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. Være en autoriseret udbyder af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 2. Indgå i et samarbejde med en godkendt AMU-udbyder, der kan outsource undervisning til private kursusvirksomheder
 3. Have godkendelse til at tilbyde akademiuddannelser

Hvis du har spørgsmål om reglerne for at udbyde AMU-kurser, kan yderligere information findes hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For spørgsmål vedrørende akademiuddannelser kan Uddannelses- og Forskningsministeriet kontaktes.

Sådan tilmelder du dig et kursus fra positivlisten

Research og forberedelse:

 1. Find dit ønskede kursus: Undersøg positivlisten for at finde et kursus, der interesserer dig og er relevant for dit fagområde.
 2. Forstå optagelseskravene: Hvert kursus har sine egne formelle optagelseskrav, som du skal opfylde. Disse vil typisk være angivet i kursusbeskrivelsen fra udbyderen.
 3. Kontakt dit jobcenter eller a-kasse: Reglerne kan variere, så det er vigtigt at forstå, hvad der forventes af dig fra jobcenterets eller a-kassens side.

Byg din sag:

 1. Sammenlign dine interesser og kompetencer med kurset: Sørg for at forstå, hvordan kurset passer ind i dine karriereplaner.
 2. Indhent yderligere oplysninger fra kursusudbyderen: Dette kan give dig en dybere forståelse af, hvad kurset tilbyder, og hjælpe dig med at bygge en stærkere sag for din tilmelding.
 3. Forbered en overbevisende ansøgning: Brug de indsamlede oplysninger til at argumentere for, hvorfor kurset er relevant for dig og hvordan det vil forbedre dine jobmuligheder.

Praktiske trin:

 • For 6-ugers jobrettet uddannelse: Udfyld blanket AR 237 og send den til din a-kasse. Du skal kun udfylde rubrik 1, mens rubrik 2 skal udfyldes af din a-kasse, og bilag 1 primært skal udfyldes af uddannelsesstedet.
 • For jobplanskursus: Kontakt din sagsbehandler direkte. Der er ingen formel blanket at udfylde, men du skal stadig argumentere overbevisende for kursets relevans og værdi for dig.

Ved at følge disse trin øger du dine chancer for ikke blot at blive optaget på kurset, men også for at få mest muligt ud af det.

Hvad er forskellen på et jobrettet kursus og et jobplankursus?

Et jobrettet kursus er noget, du har ret til at deltage i, hvis du er tilmeldt en a-kasse og modtager dagpenge. I dette tilfælde udfylder du en bestemt blanket, som sendes til din a-kasse for godkendelse. Processen er mere ligetil, og der stilles generelt færre krav til dokumentation for, hvordan kurset passer til dine jobmuligheder.

På den anden side er et jobplankursus ikke noget, du har en automatisk ret til. Det er et kursus, du kan søge om gennem dit jobcenter. Her er processen mere indviklet, idet du skal have en dialog med din sagsbehandler i stedet for blot at udfylde en blanket. Du skal også være i stand til at give en grundig forklaring og argumentation for, hvorfor det specifikke kursus vil forbedre dine jobmuligheder. Hvis jobcentret bevilger dig kurset, skal der udarbejdes en købskontrakt eller et betalingstilsagn, som sendes til kursusudbyderen af din jobkonsulent.

Så mens begge typer kurser er målrettet mod jobforberedelse, adskiller de sig i processen for tilmelding, graden af dokumentation krævet, og hvorvidt de er en ret eller en mulighed.

5 / 5. 2